• blue
  Anaokulu
  Serbest oyun çalışmalarının yanı sıra, yapılandırılmış etkinliklerde öğrenme ortamlarını düzenleyerek öğrencilerimizin bireysel ilgi ve merakları doğrultusunda araştırma yapmalarına ve öğrenmenin hazzını yaşamalarına fırsat veririz.
 • green
  Yeşilyurt Açı Koleji’nde Spor;
  “Eğitime Spor Kattık” sloganıyla, Yeşilyurt Açı Koleji, doğası gereği çocukların oynayarak keşfetme, keşfederek mutlu olma eğiliminden hareket eder. Bunun için Yeşilyurt Açı Koleji eğitim yaklaşımında öğrenme; hareket etme, anlama merakı, keşfe çıkma, anlam arayışı, sevgiyi ifade etme, paylaşmaya ve arkadaşlığa yöneliş, kendine yolculuk, sağlık, mutluluk ve özgürlüğe yöneliştir.
 • yellow
  İlkOkul
  Öğrencilerimizin, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi transfer etme becerisi gelişmiş, becerileri tüm alanlarda çoğalmış, farkındalık düzeylerinin gereği gibi oluşmuş olması için uğraş veriyoruz.
 • yellow
  Ortaokul
  Yeşilyurt Açı Kolejinde; öz güveni yüksek, kendini rahatlıkla ifade eden, akademik alanda başarı gösteren, sporla ve sanatla ilgilenen, ulusal ve evrensel değerlere bağlı, gelişen ve değişen dünyaya daha çabuk ve etkin bir biçimde katılan nesiller yetiştirmek için ciddi bir uğraş veriyoruz.
Tel: (0212) 573 00 45
Yeşilyurt Mahallesi, Sahil Yolu Cd., 34149 Bakırköy/İstanbul