Ortaokul
Teog
50
Dil
77
Takım spor Becerileri
63
Akademik Eğitimi
63
Sosyal Beceriler
72
Dil anaokulunda en çok önem verilen eğitim anlayışımızdır.
77

Ortaokul

G eleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olmaları, becerilerinin keşfedilip güçlendirilmesi hepimizin ortak dileğidir. Bizler Yeşilyurt Açı Koleji olarak sevgi anlayışımızı eğitim tecrübemizle birleştirdik, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için yola çıktık.
Sadece değişimi takip eden değil, değişime yön veren, farkını ortaya koyan aktif bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, kendini geliştirme ve farklı bakış açısı kazandırmaya yönelik eğitim modeli uygulayan ortaokulumuzda eğitim misyon ve vizyonumuza uygun olarak etkin öğrenci, etkin öğretmen ve etkin sınıf kavramları yaşama geçirilmiş ve başarıda süreklilik esas alınmıştır.
Yeşilyurt Açı Kolejinde; öz güveni yüksek, kendini rahatlıkla ifade eden, akademik alanda başarı gösteren, sporla ve sanatla ilgilenen, ulusal ve evrensel değerlere bağlı, gelişen ve değişen dünyaya daha çabuk ve etkin bir biçimde katılan nesiller yetiştirmek için ciddi bir uğraş veriyoruz.

Ortaokulda neler var ?

 • Teog | 2017-2018
  TEOG ve diğer sınavlara başarılı sonuçlara sahip olan eğitim kadromuz, ortaokul seviyesindeki öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda bir üst eğitim kurumuna derece yaparak girmelerini hedeflemektedir. TEOG hazırlık programı dahilinde 8. sınıfta tüm konular TEOG sınavlarından bir ay önce bitirilir.
 • Dil | 2017-2018
  Her kapının ardında iki dilli bir dünya var! Dil, günlük doğal yaşamın içinde kullanılarak öğrenilir. Günümüzde dünyanın birçok yerinde çocuklar iki dili birden kullanarak öğreniyorlar. Yeşilyurt Açı Koleji öğrencileri, günlük yaşantılarında iki dili birden kullanan “Bilingual” kişilerdir. İngilizceyi ana dilleri gibi konuşmaları için her yaş seviyesinde neative speaker eşliğinde konuşma becerileri desteklenir.
 • Takım spor Becerileri | 2017-2018
  Voleybol, Futbol, basketbol, su topu, yüzme gibi ana branşlarda uzmanlaşmaya başlayan çocuklarımız bir takımın parçası olarak sosyalleşir ve iç disiplinleri gelişir. Ayrıca tematik öğrenme modeli sayesinde sporda öğrendikleri becerileri akademik derslerde , akademik dersler içerisinde ki süreçleri de spor yaşantılarında kullanırlar. İç disiplini gelişen öğrencilerimiz planlı ve programlı çalışmanın yaşamlarında ki önemini fark ederler.
 • Akademik Eğitimi | 2017-2018
  Yeşilyurt Açı Koleji olarak öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Bu doğrultuda alan derslerimiz, öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde ana dil kurallarına uyan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmelerine zemin hazırlamaktadır.
 • Sosyal Beceriler | 2017-2018
  Ortaokul yılları öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini ve öğrenme becerilerini destekleyen yıllardır. Çocuklarımızın gençliğe adım attığı bu yıllarda, ortaokul ekibi olarak biz de, onları duymaya ve kucaklamaya özen gösterir, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları konusunda öğrencilerimizi teşvik ederiz.

Ortaokul

Yeşilyurt Açı Koleji Anaokulu

Tel: (0212) 573 00 45
Yeşilyurt Mahallesi, Sahil Yolu Cd., 34149 Bakırköy/İstanbul